1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytas normas. Apie pakeitimus Pirkėjas informuojamas www.futurefood.lt tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.futurefood.lt el. parduotuvėje taikomos Taisyklės galioja užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.futurefood.lt suformuoja prekių krepšelį ir patvirtina užsakymą.

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroninės parduotuvės - www.futurefood.lt duomenų bazėje.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje www.futurefood.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje (įvesdamas savo registracijos vardą arba el. paštą ir slaptažodį);

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui teisingus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numeri ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi www.futurefood.lt veiklos analizės tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų naudojami www.futurefood.lt veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymų įvykdymui.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.futurefood.lt parduotuvėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.futurefood.lt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve ir reikalauti grąžinti pinigus už prekes arba pakeisti prekes kokybiškomis tik tuo atveju, jeigu gautos prekės yra netinkamos kokybės, pasibaigusio galiojimo arba neatitinka VMVT reglamentų dėl netinkamos produkto sudėties. Apie prekių neatitikimus ar netinkamą kokybę, būtina pranešti iš karto klientų aptarnavimo skyriui el. paštu team@futurefood.lt.Kitu atveju, pagal LR ūkio ministro įsakymą dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles arba Pardavėjui geranoriškai sutikus priimti prekes. Kadangi maisto mišiniai ir kitos maisto grupei priskiriamos prekės yra negrąžinamos.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes už jas susimokėjus užsakymo tvirtinimo metu.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba informuoti apie pasikeitimus klientų aptarnavimo skyrių el. paštu team@futurefood.lt. Jeigu užsakymas yra išsiųstas apie kontaktų pasikeitimą reikia informuoti nedelsiant.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu team@futurefood.lt

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis nepažeisdamas LR teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, MOKĖJIMO BŪDAI IR TERMINAI

5.1. El. Parduotuvėje galima apsipirkti bet kuriuo metu, tačiau užsakymai siunčiami ir pristatomi tik darbo dienomis.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Pirkėjas apmoka užsakymą dviem būdais:

5.3.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pardavėjo naudojama el. bankininkystės sistema (Paysera, Montonio).

5.3.2. Atsiskaitymas bankiniu pavedimu (atsiskaitant šiuo būdu, užsakymo vykdymas gali užtrukti ilgiau, priklausomai nuo tarpbankinių pavedimų greitumo).

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir kontaktinį telefono numerį.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas – UAB Omniva arba UAB DPD Lietuva.

6.4. Prekės pristatomos toliau nurodytais būdais:

6.4.1. UAB Omniva - per UAB Omniva paštomatų sistemą.

6.4.2. UAB DPD Lietuva - per UAB DPD Lietuva paštomatų sistemą.

6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas arba pinigų grąžinimą, tuo atveju, kai užsakymas buvo apmokėtas užsakymo metu ir kliento pageidavimu yra anuliuojamas, dėl vėlavimo.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybes už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltes arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių – force majore.

6.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatyta sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekių komplektacija.

6.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba paprašyti kurjerio, kad sudarytų siuntos pažeidimo aktą. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.9. Neatsiėmus prekių per nustatytą laiką iš paštomatų, prekių siuntimo bei grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, pirkimo dieną galiojusia pristatymo kaina, kuri buvo nustaytas pagal pasirinktą paslaugą, nepaisant to, buvo pritaikytas nemokamas pristatymas ar ne.  Jeigu siunta grąžinama pardavėjui - pirkėjo pasirinkimu galimas sumokėtos sumos grąžinimas, atskaičius siuntimo bei grąžinimo paslaugos kainą arba pakartotinis siuntimas apmokant siuntimo ir grąžinimo paslaugos kainų sumą. 

7. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės informacija yra nurodoma prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Visi maisto mišiniai parduodami www.futurefood.lt puslapyje yra notifikuoti, kokybiški ir galiojantys. Jeigu prekės aprašyme dėl tam tikrų indikacijų patariama pasitarti su gydytoju, Pirkėjas privalo šia informacija ir vadovautis.

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano parametrų ypatybių.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro įsakymu „dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

8.2. Vadovaudamasis taisyklėmis, Pardavėjas sutinka prekes keisti kokybiškomis ar grąžinti pinigus už prekes tik tuo atveju, jeigu prekės pakuotė pažeista arba pasibaigęs prekių galiojimo laikas. Kitu atveju maisto mišiniai ir kiti maistui priskiriami produktai nėra gražinami.

8.3. Plaktuves galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų, pažymime, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių taikymo gairėse yra nurodyta, kad Pirkėjas turėtų elgtis su preke ir ją apžiūrėti tik tokiu pačiu būdu, kaip jam būtų leista tą atlikti parduotuvėje. Taip pat pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje numatyta, kad gražinamos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei prekės nepraradusios prekinės išvaizdos, taip pat vartotojas turi turėti įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to Pardavėjo. Radus prekių grąžinimą neatitinkančių grąžinimo sąlygų, tokios prekės bus siunčiamos atgal pirkėjui.

8.4. Pirkėjas grąžinimas prekes siunčia savo sąskaita, jeigu prekės nėra netinkamos ar pažeistos. Esant neatitikimams ar pažeidimams, Pardavėjas kompensuoja Pirkėjui siuntimo ir grąžinimo išlaidas.

9. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų tikslumą. Jeigu Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už patirtus nuostolius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmeni laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. RINKODARA IR INFORMACIJA

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į prieki, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu ar telefono numeriu).

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo www.futurefood.lt klientų aptarnavimo skyriui, el. paštu team@futurefood.lt arba susisiekia nurodytais kontaktiniais duomenimis.

10.5. Pardavėjas neatsako, jeigu Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar užsakymus patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.